ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05138488101-3 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد – خيابان ابن سينا – سه راه ادبيات به سمت چهارراه پل خاکي – بين اسرار و مسعود شرقي - آژانس ترنم ايميل : taranom724mhd@gmail.com مراجعه نمایید.